19 sierpnia, 2022

Księga Handlowa

Program obsługuje pełną księgowość w pełni zgodnie ze wszystkimi najnowszymi przepisami. Unikalne rozwiązania pozwalają ułatwić i przyśpieszyć pracę każdego księgowego. Funkcjonalność:

 • wielopoziomowe plany kont wraz z  funkcją grup kont,
 • tworzenie okresów obrachunkowych,
 • schematy księgowe do automatyzacji księgowania całości dokumentów i deklaracji,
 • możliwość księgowania do więcej niż jednego dziennika cząstkowego,
 • pełna ewidencja VAT oraz wydruk deklaracji i wysyłkę do systemu e-Deklaracji wszystkich rodzajów (np. VAT-7 i , VAT-UE,  VAT-27)
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
 • program Optima umożliwia generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres,
 • predekretację dokumentów,
 • przeliczanie zaliczek na PIT i CIT,
 • tworzenie bilansu otwarcia na bazie sald kont roku poprzedniego,
 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów programu dla firm Comarch ERP Optima jak np. Kadry i Płace czy Środki Trwałe,
 • parowanie dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • automatyczne tworzenie kompensat i różnic kursowych w momencie rozliczenia rozrachunków,
 • przygotowanie wielu zestawień księgowych oraz raportów (dostępnych w module Business Intelligence Comarch ERP Optima), w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.

Moduł ten świetnie sprawdzi się w firmach zobligowanych do prowadzenia pełniej księgowości np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub instytucji non-profit. Oczywiście można go również wykorzystywać jako program księgowy w biurze rachunkowym.