Maj 26, 2017

Księgowość

Program do księgowości Optima

Program księgowy Comarch ERP Optima

 

Profesjonalne i szybkie prowadzenie księgowości nie jest możliwe bez wygodnego w użyciu programu, który posiada rozwiązania automatyzujące i weryfikujące pracę. Comarch ERP Optima to innowacyjny program księgowy zawsze dostosowany do zmian w przepisach. Pozwala zarówno znacząco przyśpieszyć proces księgowania dokumentów, jak również zawsze działa zgodnie z obowiązującymi przepisami dzięki czemu ryzyko popełnienia błędu spada. Niewątpliwie program księgowy Optima wykracza daleko poza normalne możliwości tego typu programów. Świetnie sprawdza się również jako program dla biur rachunkowych umożliwiając automatyzację czynności i wykonywanie różnych seryjnych operacji. Z roku na rok program księgowy Comarch Optima posiada coraz szerszą funkcjonalność i coraz większe uznanie wśród księgowych.

 

Moduły księgowe programu Comarch ERP Optima:

Księga Podatkowa

 

Program Optima obsługuje księgowość uproszczoną firm rozliczających się ryczałtowo jak również w przypadku płatników VAT. Posiada między innymi funkcjonalność:

 • zapisy KPiR,
 • rejestrów VATowskich,
 • ewidencja wynagrodzeń i dodatkowa,
 • deklaracje podatkowe i wysyłki do e-Deklaracji,
 • rozliczenie przebiegów pojazdów,
 • spis z natury
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy.

Program do księgowości uproszczonej

Moduł ten świetnie sprawdzi się w niedużych firmach prowadzących księgowość uproszczoną oraz jako program księgowy dla biur rachunkowych prowadzących księgowość za swoich klientów. Przekonaj się o jakości testując demo programu Optima.

 

Poniżej ciekawy materiał filmowy dotyczący wykonania spisu z natury w Księdze Podatkowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima:

Księga Handlowa

 

Program obsługuje pełną księgowość w pełni zgodnie ze wszystkimi najnowszymi przepisami. Unikalne rozwiązania pozwalają ułatwić i przyśpieszyć pracę każdego księgowego. Funkcjonalność:

 • wielopoziomowe plany kont wraz z  funkcją grup kont,
 • tworzenie okresów obrachunkowych,
 • schematy księgowe do automatyzacji księgowania całości dokumentów i deklaracji,
 • możliwość księgowania do więcej niż jednego dziennika cząstkowego,
 • pełna ewidencja VAT oraz wydruk deklaracji i wysyłkę do systemu e-Deklaracji wszystkich rodzajów (np. VAT-7 i , VAT-UE,  VAT-27)
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
 • program Optima umożliwia generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres,
 • predekretację dokumentów,
 • przeliczanie zaliczek na PIT i CIT,
 • tworzenie bilansu otwarcia na bazie sald kont roku poprzedniego,
 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów programu dla firm Comarch ERP Optima jak np. Kadry i Płace czy Środki Trwałe,
 • parowanie dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • automatyczne tworzenie kompensat i różnic kursowych w momencie rozliczenia rozrachunków,
 • przygotowanie wielu zestawień księgowych oraz raportów (dostępnych w module Business Intelligence Comarch ERP Optima), w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.

Moduł ten świetnie sprawdzi się w firmach zobligowanych do prowadzenia pełniej księgowości np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub instytucji non-profit. Oczywiście można go również wykorzystywać jako program księgowy w biurze rachunkowym.

 

Księga Handlowa Plus

 

Moduł ten jest rozszerzeniem podstawowego modułu programu Optima. Daje on księgowemu możliwość tworzenia oraz księgowania na konta walutowe także z wykorzystaniem schematów księgowych w programie. Kolejną różnicą jest opcja przeglądania dekretów a także obrotów i sald w walucie obcej czy systemowej. W celu lepszego poznania programu księgowego dla firm i biur rachunkowych Comarch Optima skontaktuj się z nami!

Tylko program księgowy?

 

Środki Trwałe

 

Comarch ERP Optima to program umożliwiający także pełne prowadzenie obsługi środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych.

Przykładowe możliwości modułu:

 • Ewidencja wyposażenia oraz środków trwałych będących w budowie,
 • Tworzenie planu amortyzacji dla konkretnego okresu obrachunkowego,
 • Automatyzacja w naliczaniu odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Zastosowanie różnorodnych typów amortyzacji np. jednorazowa, liniowa, degresywna,
 • Automat księgowania odpisów amortyzacyjnych,
 • Ujmowanie amortyzacji w kontekście podatkowym i bilansowym,

Program księgowy Comarch ERP Optima to zdecydowanie najlepszy wybór dla Twojej firmy!

Comarch ERP Optima świetnie sprawdza się jako:

 1. Program do KPiR;
 2. Do księgowości dla firm jednoosobowych
 3. Program do pełnej księgowości (program do księgowości kontowej);
 4. Program księgowy dla spółek z.o.o. i biur rachunkowych

Chcesz samodzielnie przekonać się o możliwościach Comarch Optima oraz wyrobić swoją opinię?