Maj 26, 2017

Płace i Kadry

Oprogramowanie płacowo-kadrowe Comarch Optima

Potrzebujesz pewności, że wszystkie czynności w pracy wykonujesz zgodnie z obowiązującymi przepisami? Może warto aby wielu rzeczy pilnowało Twoje oprogramowanie?

Comarch ERP Optima to oprogramowanie kadrowo-płacowe zawsze dostosowane do szybko zmieniających się przepisów. Jednocześnie umożliwia automatyzację czynności co niejako wpływa na spadek liczby popełnianych błędów. Optima bez problemu współpracuje również z programem płatnik ZUSu. Uzupełnia w ten sposób możliwości modułów księgowych odpowiadając na wszystkie potrzeby stawiane przed oprogramowaniem dla biura rachunkowego.

Program Optima to rozwijane od wielu lat narzędzie służące do optymalizacji pracy działów kadr i płac (HR). Przez użytkowników często oceniana jako najlepsze oprogramowanie kadrowo-płacowe. Już od wielu lat wykracza poza standardowe możliwości oprogramowania dla firm. Świetnie sprawdza się również jako program kadrowy dla biur rachunkowych. Bardzo dobre opinie kadrowych o Comarch Optima przekładają się na coraz większą liczbę klientów. Zawsze dostosowana do bieżących przepisów posiada bardzo szeroką funkcjonalność zawartą w modułach:

Płace i Kadry

Poniżej wyszczególniona została przykładowa funkcjonalność modułu Płace i Kadry programu Comarch ERP Optima:

 • rozliczanie wypłat (uwzględniając czas pracy, nieobecności, akordy czy dodatki),
 • struktura podległości ułatwiająca obsługę i zarządzanie kadrami w Optimie oraz poprzez E-pracownika,
 • pełna ewidencja pracowników z opcją odnotowania przebiegu kariery zawodowej zarówno w obecnej pracy jak i w pozostałych,
 • importowanie i eksportowanie do programu wielu danych pracowniczych przy pomocy programu Excel,
 • import e-zwolnień lekarskich oraz danych pracowników z Płatnika,
 • program weryfikuje unikalność numeru PESEL,
 • nadzorowanie wykorzystania urlopu wypoczynkowego dla różnych wariantów zatrudnienia,
 • rozliczanie nieobecności pracowników wraz z opcją wydruku dokumentów,
 • rozliczanie nieobecności rodzicielskich w powiązaniu z pracą w ograniczonym wymiarze czasu,
 • definiowanie różnych nietypowych składników wypłat,
 • Optima umożliwia rozdział wynagrodzenia na wypłaty przelewowe i gotówkowe,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych w tym także pracę obcokrajowców,

i wiele wiele innych… przekonaj się o sam o możliwościach oprogramowania dla firm Optima.

Płace i Kadry Plus

 • możliwość przypisania pracowników do wydziałów i tworzenie struktury organizacyjnej,
 • powiązanie listy płacowej z wybranymi wydziałami,
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników zagranicznych i tymczasowych,
 • oprogramowanie kontroluje i ewidencjonuje wysokość potrąceń np. komorniczych,
 • szerokie możliwości obsługi kas zapomogowo-pożyczkowych w programie,
 • Optima umożliwia wykonywanie operacji seryjnych na wielu pracownikach np. dodanie nieobecności, zmiana wartości pól w formularzach kadrowych czy naliczanie limitów nieobecności,
 • prowadzenie kadrowo-płacowe dla pracowników wieloetatowych,
 • automatyzacja okresowych naliczeń różnych składników płacowych,
 • program Optima umożliwia odnotowywanie dowolnej liczby wejść i wyjść pracowników w ciągu dnia,
 • opisy analityczne dla poszczególnych składników wypłat,

oraz wiele innych funkcji…

Zapraszamy do kontaktu w celu lepszego poznania oprogramowania Comarch Optima. To nie tylko oprogramowanie do księgowości ale również świetnie obsługujące płace oraz kadry przedsiębiorstwa. Na rynku polskim zdecydowanie najlepsze oprogramowanie dla firm i biur rachunkowych!

Testuj demo Comarch ERP Optima za darmo przez 60 dni!

Demo Comarch ERP Optima na 60 dni!

Pobierz demo Comarch ERP Optima

E-pracownik

Optima posiada także zintegrowaną aplikację E-pracownik, która usprawnia proces tworzenia i przeglądania grafików pracy czy zgłaszania i zatwierdzania urlopów dla wszystkich pracowników firmy.

Ponadto E-pracownik zintegrowany z Comarch Optima umożliwia:

 • ocenę pracowniczą,
 • ewidencję i zarządzanie szkoleniami,
 • zgłaszanie delegacji,

Aplikacja ta jest w pełni online i dostosowana do wszystkich urządzeń dlatego możemy na niej przeglądać i zatwierdzać dane zdalnie. Taki pakiet stanowi świetne rozwiązanie nawet dla najbardziej wymagających działów kadr. W efekcie Optima jest dziś najpopularniejszym programem kadrowym na rynku polskim oraz posiada bardzo dobre opinie pośród osób zajmujących się sprawami płac i kadr.