Maj 26, 2017

Księgowość

Oprogramowanie księgowe Comarch ERP Optima

Profesjonalne i szybkie prowadzenie księgowości nie jest możliwe bez wygodnego w użyciu oprogramowania, które posiada mnóstwo możliwości dostosowujących program do naszych potrzeb. Comarch ERP Optima jest programem innowacyjnym i zawsze dostosowany do zmian w przepisach. Dzięki temu ryzyko popełnienia błędu znacznie spada. Niewątpliwie Optima wykracza daleko poza normalne możliwości oprogramowania dla firm. Świetnie sprawdza się również jako oprogramowanie dla biur rachunkowych umożliwiając automatyzację wielu czynności i wykonywanie wielu seryjnych operacji w programie księgowym. Dzięki temu zyskuje coraz większe uznanie księgowych i wyrażają oni coraz lepsze opinie o tym programie.

Moduły księgowe oprogramowania Comarch ERP Optima:

Księga Podatkowa

Oprogramowanie Optima obsługuje księgowość uproszczoną firm rozliczających się ryczałtowo jak również w przypadku płatników VAT. Posiada między innymi funkcjonalność:

 • zapisy KPiR,
 • rejestrów VATowskich,
 • ewidencja wynagrodzeń i dodatkowa,
 • deklaracje podatkowe i wysyłki do e-Deklaracji,
 • rozliczenie przebiegów pojazdów,
 • spis z natury
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy.

Moduł ten świetnie sprawdzi się w niedużych firmach prowadzących księgowość uproszczoną oraz jako program księgowy dla biur rachunkowych prowadzących księgowość za swoich klientów.

Księga Handlowa

Program obsługuje pełną księgowość w pełni zgodnie ze wszystkimi najnowszymi przepisami. Unikalne rozwiązania pozwalają ułatwić i przyśpieszyć pracę każdego księgowego. Funkcjonalność:

 • wielopoziomowe plany kont wraz z  funkcją grup kont,
 • tworzenie okresów obrachunkowych,
 • schematy księgowe do automatyzacji księgowania całości dokumentów i deklaracji,
 • możliwość księgowania do więcej niż jednego dziennika cząstkowego,
 • pełna ewidencja VAT oraz wydruk deklaracji i wysyłkę do systemu e-Deklaracji wszystkich rodzajów (np. VAT-7 i , VAT-UE,  VAT-27)
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
 • program Optima umożliwia generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres,
 • predekretację dokumentów,
 • przeliczanie zaliczek na PIT i CIT,
 • tworzenie bilansu otwarcia na bazie sald kont roku poprzedniego,
 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów oprogramowania dla firm Comarch ERP Optima jak np. Kadry i Płace czy Środki Trwałe,
 • parowanie dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • automatyczne tworzenie kompensat i różnic kursowych w momencie rozliczenia rozrachunków,
 • przygotowanie wielu zestawień księgowych oraz raportów (dostępnych w module Business Intelligence Comarch ERP Optima), w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.

Moduł ten świetnie sprawdzi się w firmach zobligowanych do prowadzenia pełniej księgowości np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub instytucji non-profit. Oczywiście można go również wykorzystywać jako program księgowy w biurze rachunkowym.

Demo Comarch ERP Optima za darmo przez 60 dni!

Pobierz demo Comarch ERP Optima

Księga Handlowa Plus

Moduł ten jest rozszerzeniem podstawowego modułu programu Optima. Daje on księgowemu możliwość tworzenia oraz księgowania na konta walutowe także z wykorzystaniem schematów księgowych w programie. Kolejną różnicą jest opcja przeglądania dekretów a także obrotów i sald w walucie obcej czy systemowej. W celu lepszego poznania oprogramowania księgowego dla firm i biur rachunkowych Comarch Optima skontaktuj się z nami!

Środki Trwałe

Comarch ERP Optima to oprogramowanie umożliwiające także pełne prowadzenie obsługi środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych.

Przykładowe możliwości modułu:

 • Ewidencja wyposażenia oraz środków trwałych będących w budowie,
 • Tworzenie planu amortyzacji dla konkretnego okresu obrachunkowego,
 • Automatyzacja w naliczaniu odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Zastosowanie różnorodnych typów amortyzacji np. jednorazowa, liniowa, degresywna,
 • Automat księgowania odpisów amortyzacyjnych,
 • Ujmowanie amortyzacji w kontekście podatkowym i bilansowym,

Program księgowy Comarch ERP Optima to zdecydowanie najlepszy wybór dla Twojej firmy!

Idealnie sprawdza się w roli oprogramowania dla biur rachunkowych. Chcesz samodzielnie przekonać się o możliwościach Comarch Optima oraz wyrobić swoją opinię?

Testuj za darmo demo Comarch ERP Optima przez 60 dni!

Demo Comarch ERP Optima za darmo przez 60 dni!

Pobierz demo Comarch ERP Optima

Zapraszamy na spotkania i prezentacje w okolicach Poznania.